ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ DEĞİŞİMİ (UPOD)

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişim (UPOD) Programı Türkiye, KKTC ve Bosna Hersek’teki psikoloji bölümlerinde gönüllü olarak gerçekleştirilen bir öğrenci değişim projesidir. Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin 2006 yılında başlattığı bu projenin amacı öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimleri kuvvetlendirmek, üniversitelerin kaynaklarının paylaşılmasına yardımcı olmak ve öğrencilerin farklı eğitim sistemleri görerek bakış açılarını genişletmelerine destek olmaktır.

Üniversitelerin Psikoloji kulüpleri veya toplulukları tarafından düzenlenen bir hafta süren programlarda Türkiye’nin her tarafından gelen psikoloji öğrencileri başka üniversitelerdeki psikoloji eğitimini yakından tanıma, gelecek meslektaşlarıyla tanışma ve yeni şehirler keşfetme imkanına kavuşurlar.