GEÇMİŞ

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu, 1995 yılında psikoloji öğrencileri tarafından kurulmuştur ve kısaltması TPÖÇG’tür. Türk Psikologlar Derneği ile arasında organik bir bağ vardır. TPÖÇG, TPD ile işbirliği içinde çalışır ancak bağımsızdır. Çalışma İlkeleri 20 Aralık 2008 tarihinde TPÖÇG 2008 – 2009 Güz Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş olup, 26 Ocak 2013 tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2012-2013 Güz Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şuan ki halini almıştır.