HAKKIMIZDA

TPÖÇG

1995 yılında bir grup psikoloji öğrencisi bir araya gelip fikir ortaya atar: “Ne yapabiliriz de Türkiye’de psikoloji bölümünde okuyan öğrencileri bir araya toplayabilir, birlikte birtakım etkinlikleri, organizasyonları yapabilir ve daha önemlisi bütün psikoloji öğrencilerinin iletişim halinde olmasını sağlayabiliriz?” İşte her şey bu fikirden sonra başlar… Bir çalışma grubu kurulur, önemli hedefler belirlenir ve tamamen gönüllü olarak az sayıdaki psikoloji öğrencisi çalışmalara başlar.

Bugün Türkiye’de hemen hemen hiçbir bölümde eşi benzeri olmayan etkinliklerle devamlılığını sürdüren TPÖÇG ile Türk Psikologlar Derneği arasında organik bir bağ kurulmuştur. TPD ile işbirliğinde çalışır ancak bağımsızdır.

Temel Amacı:
Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve diğer ülkelerde öğrenim görmekte olan psikoloji öğrencilerinin iletişimini ve bilgi alışverişini arttırmak, sosyal ve akademik platformda ortak etkinliklerde bulunmalarını sağlamaktır.

Türkiye, KKTC, Bosna Hersek ve Makedonya’daki bütün psikoloji öğrencilerine ulaşmış, psikoloji eğitimindeki standartları öğrenci adına en iyi hale getiren, akreditasyon, eğitim sürekliliği ve eğitim kalitesi gibi konularda öğrencileri temsil eden bir çalışma grubu olmak.

Türkiye, KKTC, Bosna Hersek ve Makedonya sınırları içerisindeki her bir psikoloji öğrencisinin hem sosyal hem akademik açıdan gelişimini en üst seviyede tamamlamış bir psikolog olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Türkiye ve KKTC entegrasyonu – Organizasyon itibariyle TPÖÇG, Türkiye ve KKTC’deki psikoloji öğrencilerini bir araya getirmek için oluşturulmuş bir çalışma gurubudur. Bu kapsamdaki bütün psikoloji öğrencilerini TPÖÇG’den haberdar etmek değerlerimiz arasındadır.

Psikolojiye katkı – TPÖÇG, düzenlediği organizasyonlarla psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Psikoloji Öğrencilerine Katkı – Psikoloji öğrencilerinin, gerek akademik gerekse sosyal alanda yeniliklerle buluşmasına yardımcı olmak. Bunu bilimsel, kültürel ve sosyal merkezli aktiviteler yaparak sağlamak.

Gönüllülük Esası – TPÖÇG genel yapısı itibarıyla, tamamıyla gönüllülük esasına dayanıp, bütün aktiviteler psikolojiye ve ilerlemeye önem veren gönüllü öğrencilerin katkısıyla gerçekleşir.

Yenilikçilik – Çalışma gurubumuz, psikoloji bilimindeki güncel çalışmaları ve yenilikleri, en iyi ve en etkin şekilde öğrencilerin kazanması için çalışmalar yürütür.

TPÖÇG Ruhu – Üniversitelerin psikoloji öğrencilerine, eğitim hayatları süresince edindirdiği akademik kazanıma ek olarak, TPÖÇG, düzenlediği sosyal, kültürel, bilimsel vb. etkinlikler sayesinde psikoloji öğrencilerine; gerek öğrencilik hayatlarında gerekse mesleki yaşantılarında kalıcı bir çevre sağlamaktadır. TPÖÇG Ruhu bu çevrenin dayanışma, yardımlaşma ve paylaşım içinde olmasıdır.