BİZ KİMİZ?

1995 yılının temmuz ayında kurulan Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu temel olarak Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki psikoloji öğrencilerini bir araya getirmeyi, bir takım etkinlikler yapmayı, akademik ve sosyal projeler geliştirmeyi, öğrencileri iletişim halinde tutmayı hedefler. Bu amaçla gönüllülük esasına dayanan TPÖÇG, 1995 yılından süregelen çalışma grubu dinamiklerinden ödün vermeden, psikoloji bölümüne sahip bütün üniversitelere ulaşmayı sürdürmektedir. Ayrıca TPÖÇG’ün Türk Psikologlar Derneği ile arasında organik bir bağ vardır. TPD ile işbirliği içerisinde çalışır ancak bağımsızdır.

TPÖÇG’ün Temel Amaçları:

  • Psikoloji öğrencilerinin, topluluklarının ve kulüplerinin arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini arttırmak, ortak etkinliklerde bulunmalarını ve etkinliklerini duyurmalarını sağlamak. Bu sayede geliştirilen ortak projeler sonucunda edinilen bilgi birikiminin diğer üniversiteler ile paylaşılarak kulüp ve toplulukların kendilerini geliştirmesi için zemin sağlamak.
  • Mevcut olan akademik kaynakların, kulüp ve topluluklar tarafından sunulan olanakların sağlanması sonucunda, tüm psikoloji öğrencilerine ulaşmasını sağlamak.
  • Psikoloji bilimindeki gelişmeleri takip ederek, öğrencilere aktarmak.
  • Psikoloji öğrencilerinin istek ve düşüncelerini ilgili kurumlara iletmek.
  • Psikoloji öğrencileri ile TPD arasında iletişimi sağlamak.
  • Uluslararası alanda, Türk psikoloji öğrencilerini temsil etmek (EFPSA), yabancı uyruklu psikoloji öğrencileri ile iletişime geçerek ortaklaşa uluslararası etkinlikler düzenlemek.
  • Ulusal ve uluslararası alanda psikoloji biliminin tanıtımına katkıda bulunmak.

Kurulduğu günden bu güne gelişimini sürdüren TPÖÇG, hedefi doğrultusunda tüm psikoloji bölümlerine ulaşma heyecanını, değerlerine bağlı kalarak sürdürmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz: info@tpocg.net