TPÖÇG AKADEMİ

Her yıl belli sayıdaki psikoloji öğrencisine psikoloji alanı ile ilgili spesifik konu veya konular hakkında eğitim vermeyi amaçlayan, 2014 yılında FMV Işık Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmeye başlayan TPÖÇG akademik faaliyetidir. Her yılın Ağustos/Eylül ayında gerçekleşir ve 5 günlük bir eğitim programını kapsar.