YAYIN EKİBİ (PSİNOSSA)

DİZİ/FİLM KÖŞESİ YAZARI

Görev Tanımı:

 • Ayın konusuna uygun bir film veya dizi belirlemek, tanıtmak, kritik etmek.
 • Ayın konusuna uygun birkaç film ve/veya künyesine daha yer vermek.
 • Gerektiği yerde film ile psikoloji arasında bir bağlantı kurabilmek ve bunu öneride ifade etmek.Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yüklemek.
 • Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yüklemek.
 • Ayda bir kez yapılacak olan PsiNossa Fika’da aktif şekilde yer almak. 
 • PsiNossa Plus için mevsimlik olarak alanına ve köşesine uygun bir hoca ile iletişime geçmek. 

Beklentiler:

 • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve derginin genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 
 • Yayın Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 
 • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 
 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 
 • Yazı yazmanın bireyselliğinin yanında ekip işine de önem veriyor olmak ve süreçlerinden ekibi haberdar etmek. 
 • Yaratıcılığına ve yazmaya dair cesaretine güveniyor olmak. Araştırmacı ruhu ile hareket etmek. 
 • Ulaşılabilir olmak.
 • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak. 
 • Kendi düşüncelerini ve zevklerini, özellikle dizi/film konusunda,  paylaşmaktan çekinmemek. 
 • TPÖÇG Kamp ve Zirvelerine katılım sağlamak.
 •  

MÜZİK KÖŞESİ YAZARI

Görev Tanımı:

 

 • Ayın konusu ile müziğin ortak paydada buluştuğu bir yazı yazmak.
 • Her ay dergi konusuna uygun ya da kendi seçtiği tema çerçevesinde bir “müzik listesi(playlist)” hazırlamak ve köşesinde paylaşmak.
 • Ayın konusu müzik ile bağlantılı değil ise bir müzik akımı, bir dönem, bir sanatçı vb. hakkında yazı yazmak
 • Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yüklemek.
 • Ayda bir kez yapılacak olan PsiNossa Fika’da aktif şekilde yer almak. 
 • PsiNossa Plus için mevsimlik olarak alanına ve köşesine uygun bir hoca ile iletişime geçmek. 

Beklentiler:

 • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve derginin genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 
 • Yayın Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 
 • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 
 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 
 • Yazı yazmanın bireyselliğinin yanında ekip işine de önem veriyor olmak ve süreçlerinden ekibi haberdar etmek. 
 • Yaratıcılığına ve yazmaya dair cesaretine güveniyor olmak. Araştırmacı ruhu ile hareket etmek. 
 • Ulaşılabilir olmak.
 • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak. 
 • Kendi düşüncelerini ve zevklerini, özellikle müzik konusunda,  paylaşmaktan çekinmemek.
 • TPÖÇG Kamp ve Zirvelerine katılım sağlamak.