TEMSİLCİLER VE YEREL YAPILANMALAR KOORDİNASYON EKİBİ (TYK)

Görev Tanımları:

 1. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile birlikte çalışırlar.
 2. Ayda belirli periyotlarda yapılacak olan online toplantılara katılım sağlaması önem taşımaktadır (5-10 arası toplantı, süreçlere göre artıp azalabilmektedir.)
 3. Temsilciler ve Yerel Yapılanmaların seçimlerinden birinci dereceden sorumludurlar. Adayların değerlendirme, raporlanma ve mülakat süreçlerini gerçekleştirir ve raporlarını koordinatöre sunarlar.
 4. Temsilcilere ve Yerel Yapılanmalara danışmanlık ve destek sağlarlar. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalarla iletişim halinde olarak olağanüstü durumlar ve süreçlerle ilgilenirler.
 5. Yerel Yapılanması olmayan TPÖÇG Temsilcilerine destek olacak ekibin (Gönüllü Destek Ekibi) seçiminden birinci derece sorumludurlar.
 6. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörlüğü bünyesindeki ekiplerle (Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi, Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Ar-Ge Ekibi, Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar) ayda bir kez düzenli olarak toplantı gerçekleştirmeye özen gösterirler. Olağanüstü durumlarda saat farketmeksizin acil toplantılar alabilirler.
 7. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalara güncel olarak ihtiyaç duydukları başlıklar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen TYK Etüt’ü düzenler.
 8. TYK Channel isimli Telegram kanalının işleyişinden, düzeninden ve aktif tutulmasından birinci derece sorumludurlar.
 9. Gönüllü Gelişim Serileri düzenlemek isteyen temsilcilere danışmanlık sağlayıp süreci takip ederler.
 10. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalardan alınan raporları incelerler ve ekiplere geri bildirim verirler.
 11. Yerel Yapılanmaların ve Temsilcilerin drive kontrolünden birinci derecede sorumludurlar.
 12. İhtiyaç halinde okullarla yapılacak yazışmaları gerçekleştirirler.
 13. Temsilcisi olmayan üniversitelerin Zirve başvuru formlarının değerlendirilmesinden sorumludurlar.
 14. TPÖÇG Kamp ve Zirvelere eksiksiz katılımı önem taşımaktadır.
 15. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar AR-GE Ekibi ile birlikte çalışırlar. Kamp ve Zirve oturumlarını AR-GE Ekibi ile birlikte düzenlerler.

Beklentiler: 

 1. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
 2. Ekip içerisinde olumlu ve yapıcı geri bildirim alıp vermeye açık olmak.
 3. Ekip üyeleriyle uyumlu şekilde çalışabilmek.
 4. Google Drive, Telegram, Zoom kullanabilmek veya öğrenmeye açık olmak.
 5. Ulaşılabilir olmak
 6. Yaşanabilecek krizlere proaktif şekilde yaklaşabilmek.
 7. Yeni fikirler üretip bu fikirlerini ekiple paylaşabilmek.
 8. Kamp ve Zirvelere katılım sağlayabilmek.
 9. Online toplantılara azami şekilde katılım göstermek.
 10. Objektif ve kararlı olabilmek.

İletişim: tykekibi@tpocg.net