TEMSİLCİLER VE YEREL YAPILANMALAR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EKİBİ (AR-GE)

Görev Tanımları

 1. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile birlikte çalışırlar.
 2. Ayda belirli periyotlarda yapılacak olan online toplantılara katılım sağlaması önem taşımaktadır (2-4 arası toplantı, süreçlere göre artıp azalabilmektedir.)
 3. İhtiyaç duyulması halinde TYK Ekibi’ne belirli görevlerde destek sağlarlar. (örn:Mülakatların alınıp raporlanması gibi)
 4. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar için ihtiyaç analizi yaparlar, ihtiyaçlara yönelik geliştirmelerde bulunurlar ve süreç içerisinde iletişimde kalırlar.
 5. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar için yeni etkinlik, proje ve aktivite önerirler.
 6. TPÖÇG ve Üniversitelerde bulunan Psikoloji Kulüpleri/Toplulukları arasındaki iletişimi kuvvetlendirecek stratejileri oluştururlar; Psikoloji Kulüpleri/Toplulukları ve TPÖÇG arasındaki köprüyü sağlam bir şekilde kurarlar.
 7. TPÖÇG’ün gelişmesi için diğer organizasyonları, öğrenci topluluklarını, dernekleri inceler.
 8. Başta Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar olmak üzere tüm TPÖÇG çalışanları için arşiv niteliğinde olan AR-GE Havuzunu geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktan ve bu havuzu güncel tutmaktan sorumludurlar.
 9. TYK Channel isimli Telegram kanalının işleyişinden, düzeninden ve aktif tutulmasından TYK Ekibi ile birlikte birinci derece sorumludurlar.
 10. Psikoloji bölümü olan üniversitelerin listesini ve Psikoloji bölüm başkanlarının listesini güncel tutmaktan sorumludurlar.
 11. İhtiyaç halinde okullarla yapılacak yazışmaları gerçekleştirirler.
 12. TPÖÇG Temsilciliği bulunmayan üniversiteleri takip edip o bölümlere yönelik analizlerde bulunur ve çalışma önerileri sunar.
 13. Temsilciler ve Yerel Yapılanmaların faaliyetlerini takip edip bilgileri arşivler ve analiz eder.
 14. Yıl içinde, okullarla TPÖÇG arasındaki bilgiyi kuvvetlendirecek formları açıp takibini yaparlar.
 15. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalara güncel olarak ihtiyaç duydukları çeşitli konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen birden çok TYK Etüt gerçekleştirirler.
 16. TPÖÇG Kamp ve Zirvelere eksiksiz katılımı önem taşımaktadır.
 17. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi (TYK Ekibi) ile birlikte çalışırlar. Kamp ve Zirve oturumlarını TYK Ekibi ile birlikte düzenlerler. 

Beklentiler

 1. Araştırmacı ruhlu olmak ve özveriyle çalışabilmek.
 2. Yeni ve yaratıcı fikirler üretip bu fikirlerini ekiple paylaşabilmek.
 3. İhtiyaçları doğru analiz edebilmek ve problem çözebilmek.
 4. Ekip üyeleriyle uyumlu şekilde çalışabilmek.
 5. Ekip içinde, geri bildirim alıp verebilmek.
 6. Google Drive, Telegram, Zoom kullanabilmek veya öğrenmeye açık olmak.
 7. Yaşanabilecek krizlere proaktif şekilde yaklaşabilmek.
 8. Online toplantılara azami şekilde katılım göstermek.
 9. Objektif olmak ve kararlı olabilmek.

İletişim: ar-ge@tpocg.net