MESLEKİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK PLATFORMU

Ekibin Görev Tanımı: Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu; psikologların meslek yasası için psikoloji öğrencilerini bilgilendirmek, farkındalık kazandırmak amacıyla çalışmalar geliştirir ve yürütür. Psikoloji öğrencilerinin mesleğinin her yönünü ve her çalışma alanını tanıması için, psikolojinin alt alanlarını tanıtan çeşitli etkinlikler düzenler. Toplumun, psikoloji öğrencilerinin farkındalık kazanmaları için ihtiyaç duyulan konularda atölyeler ve projeler düzenler. Psikoloji bilimi hakkında insanların daha fazla bilgi edinmeleri için akademisyenlerle röportajlar yapar, sosyal medyada paylaşılmak üzere bilgilendirici postlar ve metinler hazırlar. Röportajlarını ve bilgilendirici postlarını TPÖÇG’ün instagram hesabı üzerinden insanlara ulaştırır. TPÖÇG İç İşler Koordinatör’üne bağlı çalışmaktadırlar. TPÖÇG Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık platformu bir ekip lideri ve ekip üyelerinden oluşmaktadır.

 

TPÖÇG Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi’ndeki görevler: Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Üyesi, Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Lideri

 

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Üyesi

Görev Detayları:

-Meslek yasası hakkında bilgilendirici ve farkındalık uyandıran etkinlikler geliştirmek ve yenilerini üretmek

-Toplumun, psikoloji öğrencilerinin farkındalık kazanmaları gereken konuları fark etmek ve bu konular hakkında atölyeler düzenlemek

-Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekip Lideri ile aktif iletişim kurabilmek

-İç İşler Koordinasyon Ekibi’ ne karşı, etkinliklere katılmak ve ay sonunda geri bildirimlerini form yoluyla iletmek gibi sorumlulukları vardır.

-Psikoloji biliminin alt alanlarını psikoloji öğrencilerinin daha detaylı tanıyabilmesi için çeşitli atölyeler, projeler, etkinlikler üretmek

-Akademisyenlerle röportajlar gerçekleştirmek ve döküman haline getirmek

-Sosyal medyada yayımlanmak üzere; psikoloji biliminde ve psikologluk mesleğindeki güncel gelişmeleri anlatan içerikler hazırlamak

-Toplumun psikoloji ve psikoloğa dair sahip olduğu önyargı ve stereotipleri yıkacak içerikler hazırlamak

-Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi ile iletişim halinde ve birlikte çalışmak.

-Her ay düzenlenen online toplantılara katılmak

 

Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak

-Ulaşılabilir olmak

-Yeni fikirler üretmek ve gerçekleştirilmesi için geliştirici olmak

-Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak

-Takım olmaya önem vermek

-Motivasyon sahibi olmak

-Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak

-TPÖÇG Kamp, TPÖÇG Zirvelerine ve TPÖÇG Genel Kurul’a katılmak

 

Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

-Takımla çalışmak

-Organizasyonel süreçlerde rol oynamak

-Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak

-Kriz yönetimi

-İletişim becerileri

-Hızlı ve çözüm odaklı karar almak

-Topluluk önünde konuşmak

 

Sorumluluk

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Lideri’ne birinci dereceden sorumludur

 

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Lideri

 Görev Detayları:

 Ekip liderinin görev detayları Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Üyesi görev detaylarına ek olarak:

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi’ni koordine etmek.

Her ay bir ya da gerekli görüldüğünde online toplantı düzenlemek ve toplantıyı koordine etmek.

Ekibin işleyişi hakkında İç İşler Koordinasyon Ekibi’ne aylık bilgilendirme yapmak ve aylık rapor iletmek.

 

Göreve Aday Kişiden Beklentiler ve Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

Ekip liderinden beklentiler ekip üyesinden beklentilere ek olarak:

-Liderlik becerileri

-İletişim becerileri

-Etkin e-mail yazmak

-Google Drive sistemine hakim olmak

-Microsoft Office programlarına hakim olmak

-Birleştirici olmak

 

Sorumluluk

 

İç İşler Koordinatörü’ne birinci dereceden sorumludur.