İÇ İŞLER KOORDİNASYON EKİBİ

Ekibin Görev Tanımı: TPÖÇG İç İşler Koordinasyon Ekibi, TPÖÇG İç İşler Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin koordinasyonundan sorumludur. TPÖÇG İç İşler Koordinatörlüğüne bağlı Staj Platformu, Değişim Programları Ekibi, Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi, Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu ekipleri bir ekip lideri ve ekip üyelerinden oluşmaktadır. TPÖÇG İç İşler Koordinasyon Ekibi, ekip liderlerinin ve ekip üyelerinin mülakat süreçlerini yürütmek ile sorumludur. Mülakat süreçleri için akademik verilere dayanarak belirli kurallar oluşturmak ve mülakat süreçlerini raporlamakla görevlidir. TPÖÇG İç İşler Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin işleyiş süreçlerine dair bilgi sahibi olmakla sorumludur. Ekip liderlerinin ihtiyaç duyduğu zamanlarda organizasyonel süreçlerine ve ekiple ilgili işlere destek vermektedir.  Her ay, aylık kolaylaştırıcı olarak seçilen ekip üyesi; görevlerin son teslim tarihi hakkında ekibe hatırlatmalar yapmaktan ve diğer ekip üyelerinin giremediği toplantılara girerek destek sağlamaktan sorumludur. TPÖÇG Kamp ve TPÖÇG Zirvelerinde İç İşler Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin toplantı süreçlerini planlamak ile görevlidir.

TPÖÇG İç İşler Koordinasyon Ekibi Üyesi Görev Detayları:

 1. Her ay düzenlenecek online veya fiziksel toplantılara katılım sağlamak.
 2. Koordinatörle ve ekip liderleriyle aktif iletişimde olmak.
 3. Ekiplerin destek duyduğu noktalarda destek sağlamak.
 4. Çalışma ekipleri başvurularının mülakatlarını yapmak ve mülakat süreçlerini raporlamak.
 5. Çalışma ekipleri başvuru formlarını değerlendirmek.
 6. TPÖÇG İç İşler Koordinasyon Ekibinin toplantı gündem maddelerini oluşturmak, toplantıyı yönetmek ve toplantı anında tutanak tutup sonrasında tutanak yazım rehberine uygun şekilde düzenlemek. (Tutanak yazım rehberi ekip ile paylaşılacaktır.)
 7. TPÖÇG İç İşler Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin koordinasyon süreçlerine dair bilgi sahibi olmak.
 8. TPÖÇG Kamp ve TPÖÇG Zirvelerinde, İç İşler Koordinatörlüğü’ne bağlı çalışan ekiplerin toplantı süreçlerini planlamak.
 9. Belirli periyotlarla düzenlenecek olan İç İşler Koordinatörlüğü etkinliklerinin planlamasını gerçekleştirmek.
 10. İç İşler Koordinatörlüğü’ne bağlı ekiplerin aylık raporlarına geri bildirim vermek.

  

Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

 Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak.

 1. Ulaşılabilir olmak.
 2. Yeni fikirler üretmek ve gerçekleştirilmesi için geliştirici olmak.
 3. Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak.
 4. Takım olmaya önem vermek.
 5. Motivasyon sahibi olmak.
 6. Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak.
 7. TPÖÇG Kamp ve TPÖÇG Zirvelerine katılmak.

Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

 Takımla çalışmak

 1. Organizasyonel süreçlerde aktif rol oynamak
 2. Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak
 3. Kriz yönetimi
 4. İletişim becerileri
 5. Hızlı ve çözüm odaklı karar almak
 6. Etkin e-mail yazmak
 7. Topluluk önünde konuşmak
 8. Liderlik becerileri

Sorumluluk: İç İşler Koordinatörü’ne birinci dereceden sorumludur