DEĞİŞİM PROGRAMLARI EKİBİ

EKİBİN GÖREV TANIMI: TPÖÇG Değişim Programları Ekibi, psikoloji öğrencilerine okuduğu üniversitenin dışında farklı üniversitelerde deneyim kazanma fırsatı oluşturur.

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişim Programları (1 hafta) Türkiye, Bosna Hersek, Makedonya ve Kıbrıs’ta okuyan, Yerel Değişim Programları (1 Gün) Ankara, Mersin/Adana, İzmir, Kıbrıs ve İstanbul’da okuyan psikoloji öğrencileri tarafından psikoloji öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamak için bir veya birkaç günlük değişim programları düzenler.TPÖÇG Değişim Programları Ekibi ve TPÖÇG Temsilcisi tarafından süreç yürütülür. TPÖÇG Temsilcileri değişim programı açmak istediklerini TPÖÇG Değişim Programı Ekibine bildirdikten sonra, ev sahipliği yapan temsilci ve üniversite 5-8 arası katılımcının farklı derslere katılacağı ve keyifli bir zaman geçirmesini sağlayacağı bir program düzenler. Bu süreçte TPÖÇG Değişim Programları Ekibine düşen sorumluluk ise ev sahipliği yapan üniversitenin TPÖÇG Temsilcisine etkinlik öncesinde, etkinlik sırasında ve etkinlik sonrasında yardımcı olarak süreci koordine etmek ve değişim programına başvuran katılımcıların başvuru formunu değerlendirmektir. Ekipte bir ulusal ve beş yerel değişim sorumlusu olmak üzere toplamda altı pozisyon vardır.

 

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişimi(UPOD): Türkiye’de psikoloji bölümü olan üniversitelerdeki TPÖÇG Temsilcileri tarafından düzenlenen öğrenci değişim programlarıdır. Ev sahipliği yapan üniversite ve TPÖÇG Temsilcisi, farklı şehirlerden gelen 5-8 arası katılımcının farklı derslere katılacağı, sosyal etkinliklere gittiği şehri tanıyacağı,psikoloji alanında çevre edineceği fırsatlar sunar.

 

Yerel Değişim Programları(İSTPOD, ANKPOD, MAPOD, İZPOD, KIBPOD): Amacı ve süreci UPOD ile aynı olan ancak katılımcıların farklı şehirlerden değil de ev sahipliği yapan üniversitenin bulunduğu şehirlerden  öğrencilerin geldiği yerel değişimlerdir. İstanbul’da, Ankara’da Mersin-Adana bölgesinde, İzmir’de ve Kıbrıs bölgesinde birer tane olmak üzere toplamda beş farklı değişim sorumlusu vardır.

 

TPÖÇG Değişim Programları Ekibi’ndeki görevler: UPOD Sorumlusu, Yerel Değişim Sorumlusu

 

 Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişimi(UPOD) Sorumlusu

Görev Detayları:

UPOD programları açılmasını sağlamak.

 1. Açılan UPOD programlarını koordine etmek.
 2. Türkiye’nin farklı yerlerindeki üniversitelerin TPÖÇG Temsilcileriyle etkin iletişim halinde olmak.
 3. TPÖÇG Değişim Programları Ekibini koordine etmek ve liderlik yapmak.
 4. Her ay düzenlenecek olan online toplantıları oluşturmak ve koordine etmek.

 

Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

 

 1. Liderlik becerilerinin geliştirilebilir olması
 2. Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak
 3. Ulaşılabilir olmak
 4. Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak
 5. Takım olmaya önem vermek
 6. Motivasyon sahibi olmak
 7. Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak
 8. TPÖÇG Kamp ve TPÖÇG Zirvelerine katılmak

Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

 

 1. Takımla çalışmak
 2. Organizasyonel süreçlerde rol oynamak
 3. Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak
 4. Kriz yönetimi
 5. Etkin e-mail yazmak
 6. İletişim becerileri
 7. Hızlı ve çözüm odaklı karar almak
 8. Liderlik becerileri

 

Sorumluluk

İç İşler Koordinatörü’ne birinci dereceden sorumludur.

Yerel Değişim Sorumlusu:

 

Görev Detayları:

 1. Yerel Değişim Programları açılmasını sağlamak
 2. Açılan Yerel Değişim Programlarını koordine etmek
 3. Okuduğu şehirdeki diğer üniversitelerin TPÖÇG Temsilcileriyle iletişim halinde olmak
 4. TPÖÇG Değişim Programları Ekibiyle birlikte çalışmak
 5. TPÖÇG Değişim Programları Ekibi için düzenlenen online toplantılara zaman ayırmak

 

Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

 1. Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak
 2. Ulaşılabilir olmak
 3. Takım olmaya önem vermek
 4. Motivasyon sahibi olmak
 5. Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak
 6. TPÖÇG Kamp ve TPÖÇG Zirvelerine katılmak

 

Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

 1. Takımla çalışmak
 2. Organizasyonel süreçlerde aktif rol oynamak
 3. Kriz yönetimi
 4. Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak
 5. İletişim becerileri
 6. Etkin e-mail yazmak
 7. Hızlı ve çözüm odaklı karar almak

 

Sorumluluk

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişimi Sorumlusu’ na birinci dereceden sorumludur.