PROJE GELİŞTİRME EKİBİ

Uluslararası Proje Ekibi:

Uluslararası proje hibelerini araştırarak proje gerekliliklerine göre Erasmus+ projeleri yazar. Kabul edilen uluslararası projelerin uygulanmasını ve bütçe yönetimini sağlar. Uluslararası projelere partner olur, proje süreçlerinden ve gidecek katılımcıların seçimlerinden sorumludur.

Ulusal Proje Ekibi:

Ulusal proje hibelerini araştırarak proje gerekliliklerine göre proje yazar. Proje etki ve uygulanması ulusal genişlikte olması gerekmektedir. Kabul edilen ulusal projelerin uygulanmasını ve bütçe yönetimini sağlar. Ulusal projeler gerçekleştiren dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla partner olur, proje süreçlerinden ve katılımcıların seçimlerinden sorumludur.

Yerel Proje Ekibi:

Yerel etkili proje hibelerini araştırarak proje gerekliliklerine göre proje yazar. Proje etki ve uygulanması yerel genişlikte olması gerekmektedir. Yerel projelerin uygulanmasını ve bütçe yönetimini sağlar. Proje için fon ve hibe üretecek alanlar sağlar. Yerel projeler gerçekleştiren dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla partner olur, proje süreçlerinden ve katılımcıların seçimlerinden sorumludur.

Proje Geliştirme Birimi Üyesi:

Proje fırsatlarını araştırır.

Proje fikirleri üretir. 

TPÖÇG içinden gelen proje fikirlerini proje havuzunda arşivler.

Projeler ile ilgili tüm ekiple eylem planı yapar.

Destek için başvurulacak kurumun/yarışmanın gerekliliklerine göre projeyi yazar.

Hali hazırda bulunan projeleri geliştirir.

Proje bütçesini yönetir ve arşivler.

Projenin uygulamasına yardımcı olur.

TPÖÇG’ün diğer çalışma birimleri ile yardımlaşır.

Projeleri raporlar.

Proje geliştirme ekibi; ulusal proje ekibi, yerel proje ekibi, uluslararası proje ekibi olmak üzere üç ekibe ayrılır.

Beklentiler:

Sosyal sorumluluk projelerinin öneminin farkında olmak.

Sosyal sorumluluk bilincine ve motivasyonuna sahip olmak.

Ekip çalışması ve koordinasyonuna yatkın olmak. 

Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak.

Ulaşılabilir olmak.

Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak.

Takım olmaya önem vermek.

Yazım ve dil bilgisi kurallarına yetkin seviyede hakim olmak.

Uluslararası proje ekibi için en az B1 seviyede İngilizce bilmek.

Güçlü ifade gücüne sahip olmak. 

Dakik, disiplinli ve programlı çalışmak.

Google Drive kullanmayı bilmek.

Online toplantılara vakit ayırabilmek.

TPÖÇG Kamp ve Zirvelerine katılmak.

Proje Geliştirme Biriminin çalışmaları konusunda şeffaf olmak.