ORGANİZASYON EKİBİ

 • Organizasyon Ekibi yıl içinde TPÖÇG tarafından düzenlenen; TPÖÇG Kamp, TPÖÇG Çalıştayı, Güz Zirvesi ve Bahar Zirvesi’ni düzenlemekten sorumludur.
 • Organizasyon Ekibi, Düzenleme Kurulları Koordinatörü ile beraber TPÖÇG Araştırma Programı’nın düzenlenmesinden sorumludur. 
 • TPÖÇG Kamp’ın tüm organizasyon sürecini düzenler. 
 • Düzenleme Kurulları Koordinatörünün sorumluluğundaki etkinliklerde ihtiyaç olduğu takdirde, Düzenleme Kurulları Koordinatörünün talebi doğrultusunda koordinatöre yardımcı olur. Gerektiğinde Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (UPOK), TPÖÇG Akademi ve TPÖÇG Genel Kurul etkinliklerinin düzenleme aşamasından sorumlu olan ekiplere destek verir.
 • TPÖÇG Genel Kurul, TPÖÇG Akademi ve UPOK etkinliklerine ev sahipliği yapacak aday okullar bulunamadığı takdirde organizasyonun sorumluluğunu almak ve bu etkinlikleri düzenlemekle görevlidir.
 • Tüm etkinliklerin takibini yaparak Düzenleme Kurulları Koordinatörüne rapor verir.
 • Organizasyon Ekibi üyelerinin (özel durumlar söz konusu olmadığı sürece) kamp ve zirvelere katılım sağlaması etkinliklerin verimli gerçekleştirilmesi açısından önemlidir.

Beklentiler

 • Motivasyon sahibi olmak.
 • Görev ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
 • Takım çalışmasına inanmak ve başarının bir ekip başarısı olduğunu bilmek.
 • Araştırmacı ruhuna sahip olmak.
 • Online çalışmaya açık olmak.
 • TPÖÇG organizasyonlarından (Zirve, Kamp, Akademi, UPOK, Genel Kurul ) en az bir etkinliğe katılmış olmak.