LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR EKİBİ

Ekibin Görev Tanımı: Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi (LÖYÇE), lise öğrencilerinin psikoloji bilimine dair farkındalıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar üretmekle yükümlüdür. Ekip, lise öğrencilerine psikoloji bilimi ve lisans hayatı hakkında bilgilendirici sunumlar yapmak, lise öğrencilerine fayda sağlayabilecek eğitimler/etkinlikler/projeler düzenlemek ve sosyal medya üzerinden psikoloji bölümüne dair içerik paylaşımında bulunmak ile görevli TPÖÇG çalışma ekibidir.

 

TPÖÇG Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi’ndeki Görevler: Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Üyesi, Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Lideri

 

Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Üyesi

 

Görev Detayları:

-Sunumları gerçekleştirebilmek için liselerle, öğretmenlerle iletişim kurmak.

-Sunum yaparken öğrencilerle iletişim kurmak, sunumu etkin bir şekilde aktarabilmek.

-Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekip Lideri ile aktif iletişim kurabilmek.

-Lise öğrencileri için gerçekleştirilecek projelerin devamını sağlamak ve yenilerini üretebilmek.

-Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi ile iletişim halinde ve birlikte çalışmak.

-Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi olarak LÖYÇE’nin Instagram hesabına (@tpocg.loyce) yönelik içerik üretmek. İçeriğe ait tasarım talebinin TPÖÇG Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’ ne iletilmesinden sorumlu olmak ve TPÖÇG Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile temas halinde çalışmak.

-İç İşler Koordinasyon Ekibi’ ne karşı, etkinliklere katılmak ve ay sonunda geri bildirimlerini form yoluyla iletmek gibi sorumlulukları vardır.

-Lise öğrencileri için gerçekleştirilecek etkinliklerin ve eğitimlerin devamını sağlamak ve yenilerini üretebilmek.

-Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Elçileri’nin seçim, koordinasyon ve yönlendirme süreçlerinde aktif rol oynamak.

-Google Drive üzerinden gerçekleştirilen dökümantasyon düzenlemeleri ve online toplantılarda tutulan toplantı tutanaklarını düzenlemelerini gerçekleştirmek

-Her ay düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak.

Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak

-Ulaşılabilir olmak

-Yeni fikirler üretmek ve gerçekleştirilmesi için geliştirici olmak

-Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak

-Takım olmaya önem vermek

-Motivasyon sahibi olmak

-Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak

– Literatür tarama becerisi (Alıntılama, Paraphrase, APA Kaynakça verebilme)

– Dil bilgisi ve yazım kurallarına önem vermesi

-Etkili sunum ve iletişim becerilerini geliştirmeye açık olmak

-Psikoloji alanındaki yenilikleri takip edebilmek

-TPÖÇG Kamp, TPÖÇG Zirvelerine ve TPÖÇG Genel Kurul’a katılmak

 

Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

-Takımla çalışmak

-Organizasyonel süreçlerde rol oynamak

-Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak

-Kriz yönetimi

-İletişim becerileri

-Hızlı ve çözüm odaklı karar almak

-Topluluk önünde konuşmak

-Literatür tarama becerisini geliştirmek ve literatür taramada hızlanmak

-Farklı ekipler arası süreçleri öğrenme ve yönetme becerisini geliştirmek

 

Sorumluluk

Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Lideri’ne birinci dereceden sorumludur

 

Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Lideri

Görev Detayları:

Ekip liderinin görev detayları Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Üyesi görev detaylarına ek olarak:

-Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi’ni koordine etmek.

-Her ay bir ya da gerekli görüldüğünde online toplantı düzenlemek ve toplantıyı koordine etmek.

-Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi’nin sosyal medya hesabının işleyişini kontrol ve koordine etmek.

-Ekibin işleyişi hakkında İç İşler Koordinasyon Ekibi’ne aylık bilgilendirme yapmak ve aylık rapor iletmek.

 

Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

Ekip liderinden beklentiler ekip üyesinden beklentilere ek olarak:

-Liderlik becerileri

-İletişim becerileri

-Etkin e-mail yazmak

-Google Drive sistemine hakim olmak

-Microsoft Office programlarına hakim olmak

-Birleştirici olmak

 

Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

-Takımla çalışmak

-Organizasyonel süreçlerde rol oynamak

-Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak

-Kriz yönetimi

-Etkin e-mail yazmak

-İletişim becerileri

-Hızlı ve çözüm odaklı karar almak

-Liderlik becerileri

 

Sorumluluk

İç İşler Koordinatörü’ne birinci dereceden sorumludur.