preloader
photo_2022-07-24_18-46-31

İÇ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Değişim Programları Ekibi psikoloji öğrencilerinin ulusal veya yerel olmak üzere bir veya birkaç günlüğüne başka bir üniversitenin öğrencisi olma şansı yakalamasına olanak tanıyacak değişim programlari açmakla sorumludur.

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişim Programı (UPOD) 5 gün sürer ve tüm psikoloji öğrencilerinin katılımına açıktır. Yerel Psikoloji Öğrencileri Değişim Programları (İSTPOD-İZPOD-ANKPOD-MAPOD-KIBPOD) 1 veya 2 gün sürer ve değişimin açıldığı yereldeki psikoloji öğrencilerinin katılımına açıktır.

Görev tanımları gereği üniversitelerin TPOCG temsilcileri ile yakın temas halindedir ve ortak çalışmalar yürütür.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan liseleri ziyaret ederek gerçekleştirdiği sunum ve etkinliklerle üniversite hayatına atılmadan önce lise öğrencilerine psikoloji bölümünü anlatmayı hedefler. Aynı zamanda bilinçli tercih yapmaları ve üniversite hayatı hakkında onları bilgilendirir. Ek olarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal medya araçları ile daha fazla lise öğrencisine ulaşmaya çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

 

Mesleki bilgilendirme ve farkındalık platformu 2015-2016 yılları arasında, meslek yasası konusunda çalışmalar yapacak bir ekibe ihtiyaç duyulmasıyla birlikte kurulmuştur. Meslek yasası konusunda psikoloji öğrencilerini bilgilendirmek ve toplumdaki farkındalığı arttırmak, psikolojinin alt alanlarına dair psikoloji öğrencilerinin  bilgi ve yetkinliklerini pekiştirmek üzerine çalışır. Ekibin bir diğer görevi de toplumsal ve bireysel farkındalığın arttırılmasına ihtiyaç duyulan çeşitli konularda faaliyet yürütmektir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

EKİBİN GÖREV TANIMI: TPÖÇG Staj Platformu psikoloji öğrencilerine aylık olarak yayınlanacak olan staj duyuruları ve iş birlikleri için kurumlarla iletişime geçmekle, psikoloji öğrencilerinin staj deneyimlerini web sitesinden aktarmakla,  görevlidir. İnsan kaynakları ve mülakat süreçleri ile ilgili seminer, workshop  düzenler. Staj yapan öğrenciler tarafından oluşturulan deneyimlerini akran aktarımı çerçevesinde diğer üniversite öğrencilerine etkinliklerle, web sitesine veri girişi sağlayarak aktarır. TPÖÇG Staj Platformu Kurum Datasını geliştirir. TPÖÇG İç İşler Koordinatörlüğü’ne bağlı çalışmaktadır. TPÖÇG Staj Platformu bir ekip lideri ve ekip üyelerinden oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

GENEL SEKRETERLİK

PsiNossa; her ay belirlenen bir konu üzerinde, gönüllü psikoloji öğrencileri tarafından  e-dergi formatında yayınlanmaktadır. Temel amacı, yazarların ekip olarak psikolojiye dair çeşitli bilgileri kendi fikir ve görüşleriyle birleştirerek okuyucuyla buluşturmasıdır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

TPÖÇG Blog Ekibi belli aralıklarla özgün yazılarını, röportajları, “Yaşayan Blog” ve “Oku-Dinle-İzle-Oyna” başlıklarını okurlarıyla buluşturmaktadır. Temel amacı, farkındalık yaratan, bilgilendiren, keşfe sürükleyen, yaratıcılık içeren yazılar ve içerikler çıkarmaktır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

TPÖÇG yıllık editörü TPÖÇG Genel Kurul’da yayınlanacak olan TPÖÇG Yıllık’ın ilgili sorumlusudur.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

Yayın Tasarım Ekibi; Bülten, Blog, Akıl defterim, PsiNossa ve Yıllık gibi  içeriklerin bulunduğu yazıları görsel olarak tasarlamaktan sorumludur.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

PAZARLAMA ve HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görsel Tasarım Ekibi, TPÖÇG'un tanınırlığı için belirli kurallar ışığında görsel imajlar oluşturmaktan sorumludur.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız